Sweet Garden

O Firmie

      Firma "SWEET GARDEN" jest mďż˝odďż˝ , dynamicznie rozwijajďż˝cďż˝ siďż˝ firmďż˝ zlokalizowanďż˝ w najwiďż˝kszym zag��biu sadowniczym Polski oraz Europy, powiecie grďż˝jeckim.

      Specjalizujemy siďż˝ w sprzedaďż˝y wysokiej klasy owocďż˝w i warzyw ďż˝wieďż˝ych oraz mroďż˝onych. Dysponujemy szerokim asortymentem owocďż˝w i warzyw pochodzďż˝cych z kraju oraz z importu.

      Dbamy aby jako�� naszych towarďż˝w byďż˝a jak najlepsza, czego dowodem jest dobrze ukďż˝adajďż˝ca siďż˝ wsp��praca z naszymi kontrahentami. Staramy siďż˝ byďż˝ atrakcyjnym oraz solidnym partnerem dla naszych odbiorcďż˝w i dostawcďż˝w.

      Gwarantujemy solidno�� i punktualno�� realizacji zamďż˝wieďż˝.

      Naszymi g��wnymi partnerami sďż˝ kontrahenci z: Rosji, Biaďż˝orusi, Ukrainy, Moďż˝dawii, Rumunii, Buďż˝garii, Litwy, ďż˝otwy, Estonii, Austrii, Holandii, Belgii, Czech, Sďż˝owacji, Wďż˝gier, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.